Accueil>Sedan ontdekken>De geschiedenis van Sedan

INFO +

Sedan heeft zijn naam gegeven aan de hippomobiel (of draagstoel) « Sedan chair » wiens binnenbekleding gemaakt werd uit weefsel van Sedan. De traditie is met de automobiel gebleven. Vandaag ontwerpt Sedan nog altijd een gamma voertuigen.

De geschiedenis van Sedan

Het Pays Sedanais werd bevolkt sinds het paleolithische tijdperk. De naam van Sedan verschijnt voor de eerste keer in een tekst in 997. Een Otto-certificaat bevestigt de bezittingen van de abdij van Mouzon in 1023. Een priorij wordt geïnstalleerd op de rotsachtige uitloper die zijn naam aan de stad geeft.
Tot de 15de eeuw staat de stad onder invloed van de monniken van Mouzon en de bisschoppen van Luik. Daarna gaat de stad over in het bezit van de LaMarck in 1424 en wordt Sedan een Prinsdom.

Het Prinsdom van Sedan

Hoewel Evrard de LaMarck aan de oorsprong ligt van het eerste kasteel in 1424, wordt de soevereiniteit van de Prins van Sedan pas in het midden van de 16de eeuw aanvaard.

De onafhankelijke prinsen worden protestanten na het huwelijk van Françoise de Bourbon en Henri Robert de LaMarck. De stad wordt dan de schuilplaats voor protestante ambachtslui, zoals de drukker Jean Jannon of de uitvinder van de glasschilderijen Bernard Palissy, die de stad bekend zullen maken.

In 1591 huwt de laatste afstammeling van de LaMarck, Charlotte, die dan pas 15 jaar oud is, met Henri de la Tour d'Auvergne, trouwe wapenbroeder van Hendrik van Navarra, de toekomstige Hendrik IV. In 1594 sterft Charlotte door een miskraam. Henri de la Tour d'Auvergne verwerft de titel van Prins van Sedan, Graaf van Bouillon en erfgenaam van de goederen van Charlotte. Hij zal zijn groter sociaal belang bevestigen door opnieuw in het huwelijk te treden met Elisabeth van Nassau-Oranje.

Beschouwd als de prins-bouwheer van Sedan schenkt Henri de la Tour d'Auvergne grote openbare, civiele en religieuze gebouwen aan de stad: een protestante tempel, een stadhuis en een militaire school (l'Académie des Exercices). Hij bouwt de place d'Armes, versterkt de fortificaties en zorgt ervoor dat Sedan een rechtlijnig urbanismeplan krijgt.

In 1641 brengt de collaboratie van Frédéric-Maurice de la Tour d'Auvergne, erfgenaam van Hendrik, bij de samenzwering van Vijf Maart tegen de koning, het einde van de onafhankelijkheid van het prinsdom met zich mee, aangezien de Prins er de voorkeur aan geeft zijn hoofd en zijn leeftijd te behouden.
Zijn broer, Henri de la Tour d'Auvergne, beter bekend onder de naam van Turenne, blijft trouw aan de koning van Frankrijk en wordt in 1643 door Marazin maarschalk van Frankrijk benoemd.

Abraham Fabert wordt dan gouverneur van Sedan in 1642. Hij zorgt ervoor dat de stad haar privilegies en vrijheden mag behouden, maar zet de protestanten aan om zich te bekeren tot het christendom.

Het is met de hereniging van Sedan met het koningrijk van Frankrijk dat de stad zijn industriële bloei zal kennen.

Sedan en de geschiedenis van de lakenweverij van Sedan

Na de hereniging kent Fabert in 1646 aan drie kooplieden uit Parijs het privilege toe om zwarte lakens te fabriceren zoals dit ook in Holland het geval is. De fabriek van Dijonval, de enige koninklijke fabriek van lakens in Frankrijk, wordt dan opgericht.

Na de moeilijke periode van de Revolutie leeft de lakenweverij van Sedan terug op onder het Consulaat en het Keizerrijk. Twee industriëlen spelen een essentiële rol: Abraham Poupart en Guillaume Ternaux, wiens succes samenvalt met het mechaniseren van de lakenweverij.

De oorlog van 1870 stelt een einde aan deze bloei. Het einde van de 19de eeuw wordt gekenmerkt door de mechanisatie van de weverij die zich in de stad concentreert. « Moderne » fabrieken vervangen de kleine werkplaatsen van de nabijgelegen dorpen waar manueel geweven wordt. Textiel blijft echter op de eerste plaats tot de 1ste Wereldoorlog.

Tijdens de oorlogen verliezen de fabrieken van Sedan hun materiaal. Na beide oorlogen is de « terugkeer naar het normale leven » langzaam en moeilijk. De textielgeschiedenis van Sedan eindigt op het einde van de 20ste eeuw.

Het bijzondere van het "Tapis Point de Sedan"

Altijd in de traditie van de textielindustrie zal het "Tapis Point de Sedan" de trots van de stad worden. In het begin is de Point de Sedan kantwerk dat geproduceerd wordt in de 16de en de 17de eeuw.
Op het einde van de 19de eeuw is een grote industrieel uit Parijs, Adrien Duquesne, gefascineerd door de handmatig geweven doeken van oosterse landen, ervan overtuigd dat het mogelijk zou zijn om dit handwerk mechanisch uit te voeren. Na de wereldtentoonstelling van Parijs in 1889 gaat Adrien Duquesne samenwerken met Henri Gosselin, een ingenieur uit Sedan, om een complexe mechaniek te verwezenlijken die een dubbele fixatie van het linnen in de vorm van een 8 op een ketting en een raster mogelijk maakt, waardoor een linnen doek gemaakt wordt. Zo is het "Tapis Point de Sedan" geboren en zal internationaal bekend worden tot het einde van zijn fabricatie in 2006.
Om deze op wereldvlak unieke ambacht in zijn geschiedenis op te nemen heeft de stad Sedan gestreefd naar spinambachten die sinds de 19de eeuw niet veranderd zijn, en naar fabrieksgebouwen.

Sedan en de ongelukkige herinnering aan de oorlog

De Oorlog van 1870

De oorlog van 1870, die Frankrijk en Pruisen tegen elkaar plaatste, was het startschot voor een reeks gebeurtenissen die gedurende 75 jaar het evenwicht van de wereld aan het wankelen gebracht hebben. In augustus 1870 begeeft een leger, gevormd op basis van de ramp van Châlons (in Champagne), zich op weg naar de Ardennes om te vermijden dat de vijandelijke troepen verder kunnen oprukken. Na anderhalve maand, meldt Napoleon III, nadat hij overwonnen is, zich als gevangene aan in de Onder-prefectuur van Sedan, vooraleer de Overgave te ondertekenen in Donchery. Deze gebeurtenis wordt ook de Ineenstorting van Sedan genoemd.
Om meer te weten over de Oorlog van 1870 kunt u een bezoek brengen aan Museum "Musée de la Dernière Cartouche" in Bazeilles : www.maisondeladernierecartouche.com

Eerste Wereldoorlog

Van 25 tot 27 augustus 1914 vindt de slag van Noyers-Sedan plaats. In Sedan zijn de gevechten zeer kort in vergelijking met de vier jaar durende gevechten, maar zal de stad tijdens de hele oorlog bezet worden en zal het kasteel-fort omgevormd worden in een gevangenenkamp.

Tweede Wereldoorlog

Door de aanval op 10 mei 1940, in richting van de Maas, voerde de Wehrmacht het plan uit dat ontworpen werd met als naam: « Sichelschnitt », met andere woorden « sikkelslag ». In enkele dagen wint het Duitse leger veel veld en bezet meerdere plaatsen van de stad en vooral de place Alsace-Lorraine.

Sedan vandaag

Uit dit verleden, soms prachtig, soms pijnlijk, zal Sedan uit zijn assen opstaan zoals de sculptuur van de architect Jean de Mailly die aangebracht is op een van de gebouwen die na de oorlog gebouwd zijn.
Vandaag beleeft de stad zijn vierde stedelijke transformatie. Een Stedelijk Renovatieprogramma werd gestart in de wijken Torcy-Cités, Le Lac en Le Faubourg du Ménil voor een betere levenskwaliteit en een menselijke omgeving. Sedan werd geselecteerd voor het Nationale Herkwalificatieprogramma van het project "Onderkomen Oude Wijken" om de omgeving te rehabiliteren en het stadscentrum terug dynamisch te maken. In de loop der laatste jaren zijn al enkele belangrijke investeringen gedaan: een voetbalstadion met 21000 plaatsen, een nieuw aquacenter, een nieuwe prachtig cultureel centrum, nieuwe sportuitrustingen in de wijken, stedelijke wijzigingen...

Flash Info