Beschermde sector

De beschermde sectoren werden in Frankrijk in 1962 gecreëerd door André Malraux, minister van Cultuur, om de gebouwen of landschappen en de openbare ruimtes te beschermen en het herwaarderen.

De Beschermde Sector is gedefinieerd in een Plan voor Bescherming en Herwaardering, een urbanismedocument dat vergelijkbaar is met een Plaatselijk Urbanismeplan, dat toegepast wordt op het perceel.

De Beschermde Sector van Sedan werd gecreëerd op 22 september 1992 en het Plan voor Bescherming en Herwaardering van Sedan werd op 8 juli 1999 gepubliceerd.

De invoering van een Beschermde Sector impliceert dat alle werken, van eender welke aard, openbaar of privaat, zowel binnen als buiten gebouwen, onderworpen zijn aan de Architect van de Gebouwen van Frankrijk, onafhankelijk van het feit of ze over een bouwvergunning beschikken.
De restauratiewerken van woningen in de beschermde sectoren, uitgevoerd door de eigenaars-verhuurders, genieten van een geprivilegieerd fiscaal stelsel, analoog aan dat van de historische gebouwen.

secteur sauvegardé de sedan

Flash Info